Torna

Servei de Sanitat Forestal

 Descripció i objectius

Amb l'establiment de la Xarxa de seguiment de danys forestals de les Illes Balears, el Servei de Sanitat Forestal pretèn posar en marxa un programa de seguiment que permeti complementar i aprofundir els treballs iniciats per l'ICP-Forests i la Unió Europea a les Illes Balears. Això permetrà oferir un balanç periòdic sobre la variació espacial i temporal de l'estat dels boscos, alhora que podrà reflectir problemes de gran extensió que afectin la salut de l'arbrat.

Per assolir això s'avaluen sobre el terreny una sèrie de paràmetres fàcilment ponderables i homogenis que assegurin un correcte seguiment periòdic.

La metodologia de recollida de dades i processament de les mateixes es basa en l'emprada per a la Xarxa Europea de Nivell I, però ampliada pel que fa a la relació de plagues, malalties, danys abiòtics i d'altres, així com també pel que fa referència a la descripció de símptomes en fulles, troncs, branques, branquillons i fruits. A més també es descriuen els principals signes observats, cosa que no recollia l'actual metodologia europea.

La localització dels peus a inventariar, així com l'elaboració i ompliment de les fitxes de camp es fa seguint el que s'estableix al Reglament Comunitari 1696/87/CEE i les seves corresponents addendes.

red_balear.jpg

- Vídeo sobre la Xarxa Balear d'avaluació i seguiment de danys en masses forestals 

Informació sobre la Xarxa Balear

- Visor de la Xarxa Balear