Danys biòtics - Danys produïts per vertebrats

 

A les Illes Balears els principals vertebrats que causen problemes són:

BESTIAR DOMÈSTIC (oví, boví, porcí, equí)

Els ramats massa nombrosos provocats per les ajudes de la Unió Europea, que es paguen per unitats d'animal (caps), i l'abandó paulatí dels costums agraris (ja no hi ha pastors), són la causa dels problemes.

El bestiar provoca l'eliminació de brots, les malformacions d'arbres, branques i la supressió de la regeneració natural. També s'ha detectat que les plantes amb protector han sofert aixafades a causa de les embranzides dels animals per gratar-se i la posterior eliminació de la planta per alimentar-se.

CABRA ASSILVESTRADA (Capra hircus)

La cabra és la principal plaga de les Illes Balears després de l'home. La densitat de la cabra està causant greus danys als ecosistemes vegetals, perquè és molt superior a la ideal.

A l'inventari de cabres realitzat l'any 1993 es va calcular una població a la Serra d'unes 20.000 cabres. Avui dia (14 anys després) la població ha pogut duplicar-se. És necessari i imprescindible reduir-les a una població adequada (1.000-1.500 exemplars), per poder garantir la supervivència del bosc.

Danys biòtics - Tronc danyat per una cabra. Danys biòtics - Tronc pelat per conill.
Tronc danyat per una cabra.
Foto: © Luís Núñez
Tronc pelat per conill.
Foto: © Luís Núñez

La cabra es menja tota la regeneració existent i provoca que els boscos siguin boscos fòssils. A més a l'estiu arranca l'escorça dels pins i d'altres espècies com les oliveres i, fins i tot, les plantes de jardí, afeblint-les i permetent l'entrada de plagues i malalties, que poden causar la mort de les plantes i del bosc a mitjan-llarg termini (com l'alzinar fòssil de Son Moragues, Valldemossa). No s'hauria de fer cap repoblació forestal sense abans impedir qualsevol accés de la cabra a la zona repoblada. Els protectors metàl·lics són una solució provisional que no acaba amb el problema.

Danys biòtics - Cabres assilvestrades. Danys biòtics - Conill.
Cabres assilvestrades.
Foto: © Carles Paché
Conill.
Foto: © Carles Paché

CONILL (Oryctolagus cuniculus) - LLEBRE (Lepus granatensis)

A les zones agrícoles són ben sabuts els problemes que causen a les collites. A les repoblacions forestals efectuades en terrenys agrícoles amb el programa de repoblament (RD 378/93), s'hi van posar protectors, i allà on no se'n van col·locar, tota la repoblació (abans o després) va ser atacada i devorada.

És una peça de caça, això fa que la seva gestió, com que té implicacions econòmiques, sigui de difícil solució.

Danys biòtics - Tronc pelat i arrels descobertes per un conill. Danys biòtics - Atacs de conill a repoblacions.
Tronc pelat i arrels descobertes per un conill.
Foto: © Luís Núñez
Atacs de conill a repoblacions.
Foto: © Luís Núñez

DAINA (Dama dama)

A la zona d'Esporles, s'hi van amollar i/o es van escapar una quantitat petita d'aquests exemplars. S'han observat danys a cultius agrícoles, plantacions de cirerers, nogueres i figueres.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.