Danys

 

El dany principal que causen aquests insectes és la mort del pi autòcton balear, pi blanc (Pinus halepensis), i ataca sobretot els arbres malalts o debilitats o que es troben en un espessor excessiu.

L'insecte mata l'arbre perquè comença a menjar-se'n els vasos conductors de la saba i en talla la circulació, per la qual cosa l'arbre s'asseca a poc a poc i passa del color verd a un color groc, pallós i marró successivament. Les conseqüències més importants de la mort dels arbres són les següents:

  • Es produeix un gran impacte paisatgístic.
  • No es contribueix a la protecció i estabilitat del sòl.
  • No es regulen el règim hídric, la infiltració al sòl i les aportacions als aqüífers.
  • No es genera oxígen.
  • No hi ha ombra.
  • Les temperatures són més altes.
  • Els riscos d'inundacions són majors.
  • Es produeix la desertització.
Perforadors del pi - Adults a l'interior de les galeries. Perforadors del pi - Branquetes verdes caigudes a causa de l'atac dels perforadors del pi.
Adults a l'interior de les galeries.
Foto: © Luis Núñez
Branquetes verdes caigudes a causa de l'atac dels perforadors del pi.
Foto: © Luís Núñez

Quan els arbres estan febles o han patit altres situacions adverses no tenen força per defensar-se i l'insecte aprofita aquesta circumstància i es reprodueix amb molta més quantitat.

En llocs on s'han danyat les arrels dels pins perquè, per exemple, s'han fet excavacions per construir urbanitzacions, aquests comencen a patir falta d'aigua i són atacats més ràpidament que els altres arbres.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.