Compra de 2 canons polvoritzadors per al tractament terrestre de plagues forestals, un per a l'illa de Mallorca i un altre per a Eivissa

Els tractaments terrestres es configura com una eina fonamental per a la extinció de focus incipients de plaga, al poder tractar de manera localitzada primeres explosions; però també com a eina per tal de reduir les poblacions d’alguns insectes per sota d’un llindar de danys acceptables. Aquest es el cas, per exemple, de la processionària del pi; anualment es tracta en els espais públics dins àmbit forestal (principalment àrees recreatives, finques públiques i rutes o camins) per reduir la població i evitar problemes d’al·lèrgies i sensibilitzacions als usuaris d’aquests espais públics.

desc_detalle_canon_pulverizador_2.jpeg     desc_4_maquina_polvoritzadora_amb_logo_ITS.jpeg