Becuts del tamarell (Coniatus spp.)

 

PLANTA A LA QUE AFECTA: Tamarell (Tamarix spp.)

El gènere Coniatus reuneix vàries espècies (tres a les Illes Balears) que pertanyen a la gran família dels curculiònids.

Altres plagues forestals - Exemplar de Coniatus suavis sobre una branca de tamarell. Altres plagues forestals - Exemplar de Coniatus repandus sobre una branca de tamarell.
Exemplar de Coniatus suavis sobre una branca de tamarell.
Foto: © Diego Olmo
Exemplar de Coniatus repandus sobre una branca de tamarell.
Foto: © Diego Olmo

Viuen en hàbitats humits i salabrosos, alimentant-se sobre Tamarix spp.

S'han trobat a s'Albufera des Grau (Menorca), es Prat de Mercadal (Menorca) i s'Albufereta de Pollença (Mallorca).

Altres plagues forestals - Tamarell afectat per Coniatus sp. Altres plagues forestals - Postes de Coniatus.
Tamarell afectat per Coniatus sp.
Foto: © Diego Olmo
Postes de Coniatus.
Foto: © Luís Núñez

Les tres espècies són:

  • C. repandus.
  • C. deyrollei.
  • C. suavis.

Els danys ocasionats consisteixen en una greu defoliació dels tamarells.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.