Banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis)

 

PLANTA A LA QUE AFECTA: Pi blanc (Pinus halepensis).

És un cerambícid xilòfag i perforador que en principi no causa problemes i que sol aparèixer en quantitat elevada, al cap de 2-3 anys a les zones d'acumulació de fusta, produïdes per l'home o per incendis.

No seria problemàtic si no fos perquè s'ha demostrat que transmet el nemàtode Bursaphelenchus xylophilus que mata els pins.

Altres plagues forestals - Adult de (Monochamus galloprovincialis). Altres plagues forestals - Magnífic exemplar de (Monochamus galloprovincialis).
Adult de (Monochamus galloprovincialis).
Foto: © Xavier Canyelles
Magnífic exemplar de (Monochamus galloprovincialis).
Foto: ©Xavier Canyelles

Ataca coníferes, per tant el control d'aquest insecte s'ha de realitzar de manera preventiva, sense deixar grans acumulacions de fusta.

S'estan desenvolupant paranys i atraients per a aquest insecte, amb l'objectiu de capturar-lo massivament en circumstàncies que es considerin oportunes, com poden ser colindàncies de boscos amb masses cremades, o altres tipus d'acumulacions de fusta, tales, temporals, ventades, etc. S'haurien d'incloure els paranys a zones d'incendi, en el calendari d'actuacions preventives.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.