ARXIU HISTÒRIC

Congrés Forestal Espanyol

Revistes

Jornades del servei de Sanitat Forestal

Societat Història Natural Illes Balears (SHNB)

Societat Espanyola Ciències Forestals

Tallers sobre complexes feromonals d'insectes forestals

Grups de Treball Fitosanitari

Societat Espanyola d'Entomologia Aplicada (SEEA)