Anoplophora chinensis (Forster, 1771)

Què és?

L'escarabat de les banyes llargues o Anoplophora chinensis (Forster, 1771), és un coleòpter de la família Cerambycidae. És una espècie originària de la Xina i Corea, llocs on és una important plaga que afecta severament als cítrics. A l'Àsia oriental també s'ha detectat a Japó, Myanmar i Taiwan, a Amèrica als Estats Units, a Hawaii i a l'estat de Washington. A Europa es detactà a Llombardia, Itàlia, l'any 2000; a França (2003), i a Holanda (2004 i 2010).

És un insecte xilòfag que afecta, apart dels cítrics, a moltes espècies arbòries, la majoria ornamentals a les nostres illes, com per exemple les del gènere Acer, Aesculus (castanyer d'Índia), Alnus, Betula, Corylus, Fagus (faig), Platanus, Populus (polls), Prunus, Salix (salzes) i Ulmus (oms).

A diferència d'altres xilòfags, que solen afectar a arbres prèviament debilitats, aquesta espècie pot afectar arbres sans, cosa que la converteix en un organisme molt perillós i motiu pel qual, després de detectar-se a Europa, la UE el declarà organisme de quarantena.

   

Foto: Matteo Maspero

Mascle adult

Com és? Quan el puc trobar?

Els adults tenen la típica forma dels cerambícids. És un insecte de gran tamany, d'entre 2 i 4 cm de longitud, de color negre brillant amb taques blanques als èlitres. Presenta unes antenes llargues: la llargària de les dels mascles duplica la longitud del seu cos, mentre que a les femelles són més petites, gairebé igual de llargues com el cos. Els adults estan actius des del més de maig fins a l'agost, i poden desplaçar-se fins a 1,5 km del punt d'emergència.

Un pic emergeixen, els adults viuen aproximadament un mes, temps durant el qual s'alimenten de pecíols, fulles i escorça, per a madurar sexualment. Després de la fecundació la femella pon els ous d'un en un, mitjançant una incisió a la part baixa del tronc o a les rels superficials.

Els ous són blanquinosos i allargats, d'uns 5 mm de longitud.

Passades d'1 a 3 setmanes eclosionen i en surten les larves, que poden arribar fins als 50 mm de longitud. Són àpodes, de color blanquinós-cremós amb el cap marró. Mitjançant unes fortes mandíbules van fent galeries.

La pupació dura entre 4 i 6 setmanes i es fa a la part superior de la galeria. La pupa fa entre 27 i 38 mm, i presenta èlitres. Un pic s'ha desenvolupat, l'insecte adult romandrà dins la galeria fins el següent més de maig, quan sortirà i tornarà a començar el cicle.

Foto: Matteo Maspero

Ou d'Anoplophora

Foto: Matteo Maspero

Femella adulta.

Com el podem detectar? Quins danys causa a l'arbre?

Es poden observar els forats de sortida dels adults, d'entre 6 mm i 10 mm, caramulls de serradís, incisions en forma de T a la part baixa dels troncs i també podem observar fulles i escorça rosegades. En cas de tallar arbres també es poden visualitzar galeries a l'interior del tronc.

I què vol dir que sigui un organisme de quarantena?

Després de la detecció de l'insecte a Llombardia, la Comissió Europea va publicar la Decisió 2008/840/CE, sobre mesures d'emergència per evitar la introducció i propagació a la Comunitat d'Anoplophora chinensis. La Decisió 2010/380/UE la modificà. Aquestes decisions han estan derrogades per l'actual Decisió 2012/138, d' 1 de desembre de 2012.

A més a més, está considerada com a plaga prioritària, d'acord al Reglament Delegat (UE) 2019/1702 de la Comissió. 

Aquesta normativa obliga als Estats membres a inspeccionar una sèrie de vegetals especificats, així com a establir uns requisits per a la importació d'aquests vegetals des de tercers països.

Per això, el Servei de Sanitat Forestal realitza  a les illes unes prospeccions de les espècies forestals susceptibles, per confirmar l'absència de l'espècie a les illes i, si es donés el cas, poder detectar la seva presència tot d'una.

A nivell nacional cal destacar també el Pla Nacional de contingència per als insectes Anoplophora chinensis i també Anoplophora glabripennis, actualitzat a març de 2020, que recull les mesures que s'han d'adoptar amb l'objectiu d'evitar la seva aparició, i en cas que aparegui, actuar amb rapidesa i eficàcia, determinar la seva distribució i combatre-les per a que siguin eradicades. 

Foto: Matteo Maspero

Adult rosegant l'escorça

Què he de fer si crec que he vist l'insecte o un arbre afectat?

Posau-vos en contacte amb el Servei de Sanitat Forestal, al telèfon 971 17 66 66.

Si voleu veure més fotos, consultau aquest enllaç (galeria fotogràfica al lloc web de l'European and Mediterranean Plant Protection Organization).

 

En els següents links hi trobareu més informació:

- Pla Nacional de Contingència, març 2020

- Decisió d'Execució de la Comissió, d'1 de març de 2012, sobre mesures d'emergencia per evitar la introducció i propagació dins la Unió de Anoplophora chinensis (Forster). 

- Fitxa descriptiva

Plana web del Ministeri d'Agricutura, Pesca i Alimentació_Plagues prioritàries.

 

ssf