Plans de lluita i controls contra les plagues forestals

 

CRONOGRAMA GENERAL D'ACTUACIONS PER MESOS PER A CONTROLAR LES PRINCIPALS PLAGUES FORESTALS DE LES ILLES BALEARS

LLUITA I CONTROL DE LES PLAGUES DE LES CONÍFERES

Icona de les plagues dels pins. Plagues dels pins (Pinus halepensis, Pinus pinea, etc.)

Icona de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa).

Lluita i control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)

Informació addicional:

  • PDF Cronograma de control sobre Thaumetopoea pityocampa.
  • Llistat d'empreses fitosanitàries inscrites al Registre Oficial d'Empreses Aplicadores:
    • Mallorca: Sanitat Vegetal - 971 176 666.
    • Menorca: Consell Insular - 902 356 050.
    • Eivissa: Consell Insular - 971 195 900.

Icona dels perforadors del pi (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus).

Control dels perforadors del pi (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus)

Informació addicional:


LLUITA I CONTROL DE LES PLAGUES DE LES FRONDOSES

Icona de les plagues de les alzines. Plagues de les alzines (Quercus ilex)

Icona del banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo ssp. mirbekii).

Prevenció i control del banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo ssp. mirbekii)

Informació addicional:

Icona de l'eruga peluda de l'azina (Lymantria dispar)

Lluita contra l'eruga peluda de l'azina (Lymantria dispar)

Informació addicional.


LLUITA I CONTROL DE LES PLAGUES DE LES PALMÀCIES

Icona de les plagues del garballó. Plagues del garballó (Chamaerops humilis)

Icona de l'eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon).

Control de l'eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon)

Informació addicional.

Icona de les plagues de les palmeres. Plagues de les palmeres (Washingtonia spp, Phoenix spp, etc.)

Icona del becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).

Control del becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).

Accés al lloc web de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Presidència 

 


LLUITA I CONTROL D'ALTRES PLAGUES EN GENERAL

Icona d'altres plagues forestals.

Control d'altres plagues forestals

Informació addicional:

Servei de Sanitat Forestal - Sanefa 01.

RESUM D'ALTRES PLAGUES

Resum de plagues de coníferes:

Resum de plagues de frondoses:

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.