Biologia

 

El cicle biològic de Lymantria dispar és univoltí, és a dir, presenta una única generació a l'any. Passa l'hivern en forma d'ou, protegit dintre dels típics plastrons groguencs.

Eruga peluda de l'alzina - Alzina desfoliada. Eruga peluda de l'alzina - Erugues i crissàlides.
Alzina defoliada.
Foto: © Luís Núñez
Erugues i crisàlides.
Foto: © Luís Núñez

El seu cicle biològic depèn directament de les condicions climàtiques i el que s'ha observat en altres comunitats autònomes és que com més al sud i quant menor sigui l'altitud, abans es produeix l'eclosió dels ous. En el mes d'abril solen aparèixer les primeres erugues, depenent de la localitat.

Eruga peluda de l'alzina - Cicle complet: papallones adultes / plastró / eruga / pupa.
Cicle complet: papallones adultes / plastró / eruga / pupa.
Foto: © Luís Núñez

Quan eclosionen els ous, les erugues es queden, durant el primer estadi, la fase mirall, damunt la posta sense menjar. Passats deu dies, les erugues, que posseeixen un marcat fototropisme, comencen la fase de dispersió i es dirigeixen a la part alta de la capçada, començant la seva alimentació. Inicialment els danys es produeixen sobre les fulles noves i consisteixen en petites rosegades pel centre de la fulla.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.