Danys i conseqüències

 

El dany més important és que talla la circulació de la saba de l'arbre i arriba a matar-lo. Fa unes galeries d'entrada a l'escorça amb una forma de volcà de reïna per on entra a l'arbre, al final de la tardor. També fa unes galeries al tronc amb les que anella l'arbre durant la tardor i l'hivern.

Un altre dany es fa a les branquetes quan es queda dins menjant-se la part interior durant els mesos de primavera. Ataca principalment arbres amb troncs majors de 6-7 cm de diàmetre.

Perforadors del pi - Entrada massiva d'adults. Perforadors del pi - Larva.
Entrada massiva d'adults.
Foto: © Luís Núñez
Larva.
Foto: © Luís Núñez

En diàmetres inferiors hi ha d'altres xilòfags que poden ser també plaga i per tant és important eliminar els troncs encara més petits.

Les conseqüències de la mort dels arbres són un impacte paisatgístic i turístic fort, no es contribueix a la protecció i l'estabilitat del sòl, no es regula el règim hídric, la infiltració al sòl i els aports als aqüífers, no es genera oxigen, no hi ha ombra i les temperatures són més altes.

Perforadors del pi - Perforacions produïdes per antigues sortides dels adults. Perforadors del pi - Perforadors (Tomicus) dins d'una branqueta de pi.
Perforacions produïdes per antigues sortides dels adults.
Foto: © Luís Núñez
Perforadors (Tomicus) dins d'una branqueta de pi.
Foto: © Luís Núñez

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.