Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de la unificació per l’absorció del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears per part del Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears

    Número de registre 4930 - Pàgina 30362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de la ajuda, R1 de data 10 de maig de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l’any 2022

    Número de registre 5067 - Pàgines 30363-30365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Modificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, MRd1 de data 23 de maig de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 5120 - Pàgines 30366-30369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Modificació de la Resolució de denegació als interessats de la ajuda, MRd2 de data 23 de maig de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 5121 - Pàgines 30370-30372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de cinquanta embarcacions tipus pastera i vint i quatre motors procedents dels ports de Cabrera, la Colònia de Sant Jordi i Portocolom

    Número de registre 5054 - Pàgina 30373

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l'aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de dia 19 de maig de 2023, de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius i l’estada d’esportistes en centres de tecnificació o centres d’alt rendiment per a l’any 2023

    Número de registre 5075 - Pàgines 30374-30376

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de la resolució de concessió de compensacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar per a l’any 2023

    Número de registre 5030 - Pàgines 30377-30379

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de la resolució de concessió de compensacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar per a l’any 2023

    Número de registre 5044 - Pàgines 30380-30382

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de la resolució de concessió de compensacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar per a l’any 2023

    Número de registre 5045 - Pàgines 30383-30386

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria pública de subvencions per al manteniment de l’activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de Pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d’Origen Protegida de la Serra de Tramuntana per a l’any 2023

    Número de registre 5057 - Pàgines 30387-30388

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Extracte de la resolució de la presidència de l’IMAS de 25 de maig de 2023 per a l’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2023

    Número de registre 5123 - Pàgines 30389-30390

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari, de 22 de maig de 2023, relatiu a l’aprovació inicial del Reglament intern d’organització i funcionament del Centre d’Atenció a la Infància i la Família del Consell Insular de Menorca (exp. 03121-2023-000002)

    Número de registre 5035 - Pàgina 30391

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari, de 22 de maig de 2023, relatiu a l’aprovació inicial del Reglament pel qual s’aprova la Cartera Insular de Serveis Socials de Menorca (exp. 03121-2019-000005)

    Número de registre 5040 - Pàgina 30392

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Extracte de l’acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 29 de març de 2023, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts d'investigació de l'IME 2023 (Exp. 2023-I0015-000004)

    Número de registre 5079 - Pàgina 30393

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte BDNS modificació bases ajuts econòmics individuals temporals de Serveis Socials 2023

    Número de registre 5049 - Pàgina 30394

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Padró-Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de 2023

    Número de registre 5116 - Pàgina 30395

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases tercer premi de poesia per a joves Gumersind Gomila 2023

    Número de registre 5103 - Pàgines 30396-30398

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora dels guals especials (GARE)

    Número de registre 5084 - Pàgines 30399-30401

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública del projecte de renovació de l'enllumenat urb. Son Caulelles

    Número de registre 5085 - Pàgina 30402

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 07/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 5126 - Pàgina 30403

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Exposició pública del Projecte de reforma i rehabilitació del cinema Capitol de Pollença

    Número de registre 5127 - Pàgina 30404

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l’estudi de detall per al desenvolupament de l’ASU 32-04 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 4957 - Pàgina 30405

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l'estudi de detall per a la reordenació de volums i el desenvolupament de condicions per a equipament sociocultural religiós a Ses Païsses, Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 4958 - Pàgina 30406

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2023-2119, de dia 17 de maig de 2023, de la convocatòria de subvencions en matèria d’allotjament per als estudiants de Sant Josep de sa Talaia matriculats a centres universitaris o d’educació superior fora de l’illa d’Eivissa

    Número de registre 5041 - Pàgines 30407-30408

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2023-2120, de dia 17 de maig de 2023, de la convocatòria de subvencions en matèria d’ajudes de lloguer al municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 5042 - Pàgines 30409-30410

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2023

    Número de registre 5115 - Pàgina 30411

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci d'exposició pública en el BOIB del compte general 2022

    Número de registre 5076 - Pàgina 30412

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple, de data 24 de maig de 2023 de l'Ajuntament de Selva, pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 5089 - Pàgina 30413