Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec

    Número de registre 13114 - Pàgina 310

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’auxiliars administratius/ves, funcionaris de carrera de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 13171 - Pàgines 311-312

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de tècnica d'administració general, funcionària de carrera

    Número de registre 13195 - Pàgina 313

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Directora Gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 13203 - Pàgines 314-327

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 13204 - Pàgines 328-393

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Correcció bases convocatòria borsí arquitectes

    Número de registre 13202 - Pàgines 394-402

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’espais escènics taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 13168 - Pàgines 403-404

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’enginyer/a industrial taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 13169 - Pàgines 405-406

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’enginyer/a industrial taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 13170 - Pàgines 407-408

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació Tribunal Qualificador proves selectives Concurs Oposició un lloc de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 i el lloc i data per celebració de les proves.

    Número de registre 13193 - Pàgina 409

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Bases reguladores del procés d'avaluació del compliment per concurs de mèrits, destinat a membres del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, en el marc de la carrera professional horitzontal, per a la designació de dos policies locals de primera

    Número de registre 13167 - Pàgines 410-417