Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa

    Número d'edicte 13206 - Pàgines 1-10

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions del Pla General d’Ordenació i el Catàleg d’Elements i Espais Protegits del terme municipal de Manacor

    Número d'edicte 12955 - Pàgines 11-298

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Modificació Ordenança fiscal recollida fems, neteja viària i residus urbans

    Número d'edicte 13175 - Pàgines 299-302

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació final Ordenança IAE

    Número d'edicte 13172 - Pàgines 303-305

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva Pressupost Municipal 2022

    Número d'edicte 13173 - Pàgines 306-307

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva pressupost general exercici 2022

    Número d'edicte 13183 - Pàgines 308-309