Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 6 d’octubre de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 8466 - Pàgines 40846-40847

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 26 de setembre de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

    Número de registre 8522 - Pàgina 40848

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)» de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 8495 - Pàgina 40849

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) Cohort IMPaCT Balears»

    Número de registre 8494 - Pàgines 40850-40856

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació llistat definitiu aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’examen del concurs-oposició de la borsa de Treballadors/es socials

    Número de registre 8460 - Pàgines 40857-40858

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Resolució Integració Borsa Graduats Socials Ajuntament d'Alcúdia

    Número de registre 8475 - Pàgines 40859-40860

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular del terme municipal d’Alcúdia

    Número de registre 8500 - Pàgina 40861

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 8513 - Pàgines 40862-40870

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria d’una borsa d’interins de tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 8492 - Pàgines 40871-40878