Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 572291
Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular del terme municipal d’Alcúdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular.

D'acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular del terme municipal d'Alcúdia i, es concedeix un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOIB perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit.

Cosa que es fa públic d'acord amb el que disposa l'article 5.1 del reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

 

Alcúdia, a la data de la signatura (5 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel