Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació bases d'execució del Pressupost General de 2022 de l'Ajuntament d'Alcúdia, aprobada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 8 de setembre de 2022 i publicada al BOIB núm. 119 de 10 de setembre de 2022, per un termini de 15 dies hàbils

    Número d'edicte 8501 - Pàgines 40831-40834

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació i celebració de casaments civils a l’Ajuntament de Deià

    Número d'edicte 8471 - Pàgines 40835-40836

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Correcció d'errada material de la fitxa de la modificació puntual de l'ASU 34/03 Bosc d’en Frit del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 8496 - Pàgines 40837-40840

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança general reguladora de la instal.lació i funcionament de màquines expenedores per a la venda automàtica de begudes i aliments

    Número d'edicte 8472 - Pàgines 40841-40845