Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Sant Joan de Labritja

    Número de registre 9984 - Pàgina 37927

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de San Joan de Labritja

    Número de registre 9985 - Pàgina 37928

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Estellencs

    Número de registre 9987 - Pàgina 37929

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Llucmajor

    Número de registre 9988 - Pàgina 37930

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 9996 - Pàgina 37931

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte d’investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama»

    Número de registre 9975 - Pàgines 37932-37938

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, del concurs per constituir dues borses de funcionaris interins d’Agents covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 9980 - Pàgines 37939-37946

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 21 de setembre de 2021, relativa a la rectificació del Formulari d’autovaloració de la Borsa extraordinària de Tècnic/a Superior Llicenciat/da en Dret

    Número de registre 9967 - Pàgines 37947-37948

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 21 de setembre de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es declara finalitzat el procediment i deserta plaça de catedràtic d’universitat

    Número de registre 9991 - Pàgina 37949

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació de les bases per a la constitució d'un borsí de personal de monitors/es de piscina

    Número de registre 10023 - Pàgines 37950-37958

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació de les bases per a la constitució d'ún borsí de personal temporal de neteja

    Número de registre 10027 - Pàgines 37959-37967

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Data primer exercici convocatòria oficial de la policia local

    Número de registre 9997 - Pàgina 37968

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lluire designació de cap de Departament de Personal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9977 - Pàgines 37969-37971