Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 437479
Data primer exercici convocatòria oficial de la policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En reunió del Tribunal qualificador de data 23 de setembre de 2021 s'ha acordat la data de celebració del primer exercici de la convocatòria per a cobrir, com a funcionaris de carrera i pel torn restringit de promoció interna, quatre (4) llocs de feina d'oficial de la policia local de l'Ajuntament de Marratxí.

 Data i hora de celebració de la prova: Dilluns 4 d'octubre de 2021 a les 9:00 hores.

 Lloc de celebració: Centre municipal de Formació Balanguera, situat al carrer Balanguera s/n de Sa Cabana – Pont d'Inca (CP 07141).

 Aspirants convocats a la prova:

  1. Alonso Castro, Germán (431xxxxxG).

  2. Cádiz Cádiz, Aurora (431xxxxxY).

  3. Gala Del Río, Pablo (430xxxxxR).

  4. Janer Ballester, Gaspar (431xxxxxL).

  5. Llofriu Terrasa, José María (431xxxxxB).

  6. Prieto Sánchez, Eva Vanesa (431xxxxxG).

  7. Pujol Inarejos, Sebastià (431xxxxxK).

  8. Ripoll Mas, Juan Francisco (430xxxxxZ).

  9. Tugores Montell, Maria Magdalena (182xxxxxW).

Així mateix, es fa públic el nomenament del Sr. Felip Ramis Llabrés com a secretari suplent del tribunal qualificador i el nomenament del Sr. Jaume Canyelles Veny, TAG adscrit al negociat de recursos humans de l'Ajuntament de Marratxí, com a assessor especialista del Tribunal qualificador per a tot el procés selectiu convocat.

 

Marratxí, 23 de setembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodríguez