Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana

    Número d'edicte 10018 - Pàgines 37875-37919

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 10016 - Pàgines 37920-37923

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Ordenança reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials: estades al centre de dia, servei d’ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i serveis de teleassistència

    Número d'edicte 10017 - Pàgines 37924-37926