Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor per la qual s'adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 833 - Pàgines 4650-4651

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’una administrativa com a funcionària de carrera i constitució de borsí d’interins

    Número de registre 828 - Pàgina 4652

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionària eventual

    Número de registre 817 - Pàgina 4653

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la designació dels Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 830 - Pàgines 4654-4655

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Àrea de Recursos Materials

    Número de registre 851 - Pàgina 4656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Àrea de Gestió Procés Infermer

    Número de registre 852 - Pàgina 4657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Àrea de Qualitat

    Número de registre 853 - Pàgina 4658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Medicina Interna (adscrita a Hospitalització a Domicili) de l’Hospital Universitari Son Espases.

    Número de registre 846 - Pàgines 4659-4662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de enero de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari Son Espases.

    Número de registre 848 - Pàgines 4663-4666

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Cardiologia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 849 - Pàgines 4667-4670

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Hematologia i Hematoteràpia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 847 - Pàgines 4671-4674

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Anestesia i Reanimació (Àrea de la Dona) de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 850 - Pàgines 4675-4678

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de la Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà

    Número de registre 839 - Pàgines 4679-4687

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Constitució borsí extraordinari tècnic administració general Ajuntament de Campos

    Número de registre 840 - Pàgines 4688-4701

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució de borsa de feina de TAG de Medi Ambient per l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 791 - Pàgines 4702-4703

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs per promoció interna Administratiu/iva del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 800 - Pàgina 4704