Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Ordre 4/2023, del conseller d’Educació i Formació Professional d'1 de febrer de 2023, d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 826 - Pàgines 4603-4630

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació ordenança preu públic per a la prestació de serveis a l'escoleta municipal

    Número d'edicte 854 - Pàgines 4631-4633

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei de menjar a domicili

    Número d'edicte 794 - Pàgines 4634-4636

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans ecològics de Felanitx

    Número d'edicte 827 - Pàgines 4637-4649