Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es nomena a la delegada de Menorca de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 9399 - Pàgina 44821

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la Presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona de 4 de novembre de 2022 per la qual se´n renoven els vocals representants del Grup Parlamentari Més per Mallorca

    Número de registre 9400 - Pàgina 44822

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 9422 - Pàgina 44823

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Facultatiu/va Tècnic/a Informàtic/a (TGM01-22) per prestar serveis de programació d’aplicacions a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit

    Número de registre 9418 - Pàgines 44824-44826

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 9392 - Pàgines 44827-44829

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, a proposta de la Comissió tècnica de valoració, per la qual s’adjudiquen els llocs de treball de personal funcionari de carrera de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrits a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, corresponents a la convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits aprovada per Decret de la Presidenta de dia 18 de maig de 2022 (BOIB núm. 70, de 31 de maig)

    Número de registre 9395 - Pàgines 44830-44832