Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears

    Número d'edicte 9432 - Pàgines 44793-44816

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 31/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE13/2022) i suplement de crèdit (SUP12/2022)

    Número d'edicte 9405 - Pàgines 44817-44818

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 9387 - Pàgines 44819-44820