Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d’aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFR-07, emplaçada a sant Ferran, promogut pel sr. Vicente Tur Mayans

    Número d'edicte 843 - Pàgines 6047-6060

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d’aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-21, emplaçada as Pujols, promogut per l’entitat Serra Mayans SL

    Número d'edicte 844 - Pàgines 6061-6074

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’exercici de 2022

    Número d'edicte 1172 - Pàgines 6075-6077

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de data 11.02.22 pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança administrativa de l'Ajuntament de Calvià per la qual es regula l'ús del còdi segur de verificació d'aquesta Corporació

    Número d'edicte 1171 - Pàgines 6078-6079

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal 2022

    Número d'edicte 1147 - Pàgines 6080-6082

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 1148 - Pàgina 6083

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Mod. Crèdit 2/2022 - Aprovació definitiva

    Número d'edicte 1173 - Pàgina 6084

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

    Número d'edicte 1156 - Pàgina 6085

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva mod. ord. fiscal Impost sobre l' increment de naturalesa urbana

    Número d'edicte 1191 - Pàgines 6086-6093

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació definitiva i ordenances projecte la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) referida al canvi de qualificació de l’ equipament EQ4a/SC-P 58-05-P a espai lliure, i a la UE/58-01 per a recuperar la situació del vial contigu a l’ edificació residencial ampliant l’ espai lliure fins al límit de les vies del tren

    Número d'edicte 1195 - Pàgines 6094-6098