Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 36/2021, de 28 de juny, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

    Número de registre 7501 - Pàgina 26093

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es designa membre de la Junta de Govern Local i Tinenta de batle a la Sra. Margarita Plomer Fornés

    Número de registre 7485 - Pàgines 26094-26095

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 4/2021)

    Número de registre 7450 - Pàgines 26096-26097

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 7470 - Pàgines 26098-26099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 7474 - Pàgines 26100-26118

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria terapeuta ocupacional

    Número de registre 7476 - Pàgines 26119-26128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 de correcció d’errades de la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 7484 - Pàgines 26129-26140

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució presidència llistat definitiu, tribunal i dates exàmens borsa de zeladors de territori

    Número de registre 7475 - Pàgines 26141-26142

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 23 de juny de 2021 per la qual s’aprova la modificació parcial de l’Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral del Consell de Mallorca, aprovat per la Resolució de dia 26 de setembre de 2016 (BOIB núm. 125, d’1 d’octubre de 2016)

    Número de registre 7466 - Pàgines 26143-26144