Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 04/2021

    Número d'edicte 7471 - Pàgina 26079

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació núm. 7/2021, per transferència de crèdit

    Número d'edicte 7479 - Pàgina 26080

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació núm. 8/2021, per transferència de crèdit i modificació bases execució

    Número d'edicte 7480 - Pàgina 26081

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 9/2021, per transferència de crèdit

    Número d'edicte 7482 - Pàgina 26082

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d’aparcaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu

    Número d'edicte 7473 - Pàgines 26083-26085

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Ordenança marc per a l'establiment de preus públics de l'escola municipal de 0 a 3 anys Moixaina

    Número d'edicte 7447 - Pàgines 26086-26091

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 9-2021 de modificació de crèdits

    Número d'edicte 7453 - Pàgina 26092