Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 10/2023, de 5 d’abril, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears

    Número d'edicte 3297 - Pàgines 19159-19168

   • ELI logo
  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears

    Número d'edicte 3290 - Pàgines 19169-19172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’errata de la versió castellana de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023, edicte 3246, publicat al BOIB núm. 44, de 8 d’abril de 2023

    Número d'edicte 3320 - Pàgines 19173-19174

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 3176 - Pàgines 19175-19187

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de l'Escola de Música i Escola de Xeremiers

    Número d'edicte 3317 - Pàgines 19188-19190

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació de Pla parcial

    Número d'edicte 3209 - Pàgina 19192