Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

    Número d'edicte 1451 - Pàgines 8535-8552

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

    Número d'edicte 1452 - Pàgines 8553-8570

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència de la rectificació de l’aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 1453 - Pàgines 8571-8573

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de gestió sostenible de la reutilització de l'aigua en el municipi de Calvià

    Número d'edicte 1484 - Pàgines 8574-8630

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram

    Número d'edicte 1500 - Pàgines 8631-8637

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva ordenança reguladora del preu públic de subministrament d'aigua potable

    Número d'edicte 1414 - Pàgines 8638-8640