Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Relació de convenis subscrits en el 3er quadrimestre de 2021

    Número de registre 420 - Pàgina 2908

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al "Projecte tècnic de substitució de les fusteries d’alumini exteriors i de les portes d’accés a les habitacions a l’Hospital Residència Assistida Cas Serres", ubicat al municipi d’Eivissa

    Número de registre 422 - Pàgina 2909

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

    Número de registre 383 - Pàgines 2910-2912

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació inicial del Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022

    Número de registre 436 - Pàgina 2913

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci exposició al públic del projecte de reordenació del trànsit i xarxa d’aigües pluvials al carrer Antoni Maura i plaça Torrente Ballester del T.M. de Campos

    Número de registre 400 - Pàgina 2914

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Renuncia dels drets funeraris de la sepultura 93 sèrie A

    Número de registre 251 - Pàgina 2915

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Anunci aprovació Padró Fiscal del 4r Trimestre de 2021 de la taxa de subministrament d'aigua i servei de clavegueram

    Número de registre 437 - Pàgina 2916