Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 26884
Anunci exposició al públic del projecte de reordenació del trànsit i xarxa d’aigües pluvials al carrer Antoni Maura i plaça Torrente Ballester del T.M. de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'exposa al públic per un termini de 15 dies el Projecte de reordenació del trànsit i xarxa d'aigües pluvials al carrer Antoni Maura i plaça Torrente Ballester del T.M. de Campos.

El projecte es podrà consultar en el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Campos, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini de 15 dies i s'exposarà al públic al tauler d'anuncis i a la pàgina web https://ajcampos.sedelectronica.es/board.

 

Campos, document signat electrònicament (19 de gener de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa