Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General per a l’exercici de 2022

    Número d'edicte 415 - Pàgines 2770-2774

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva Pressupost General 2022 i Plantilla de personal

    Número d'edicte 438 - Pàgines 2775-2776

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva del Reglament intern del servei d'ajuda a domicili

    Número d'edicte 417 - Pàgines 2777-2780

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Anunci aprovació definitiva. Pressupost 2022.Mancomunitat des Raiguer

    Número d'edicte 419 - Pàgines 2781-2782