Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 28560
Relació de convenis subscrits en el 3er quadrimestre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears diu que els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com una entitat privada.

2. El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears ha subscrit el següents convenis dins el tercer quadrimestre de 2021:

-Conveni amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar pel qual es cedeix la propietat d'un solar al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per construir una residència per persones grans dependents i formar part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de 16 de novembre de 2021.

-Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb la construcció d'un centre de dia i activitats comunitàries en el Carrer Sebel·li, 23 baixos (Son Xigala), del municipi de Palma, i el seu integrament en la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de data 9 de desembre de 2021.

3. En aplicació de l'article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears es procedeix a la seva publicació.

 

Palma, 21 de gener de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez