Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020

    Número d'edicte 12350 - Pàgines 49228-49229

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 12351 - Pàgines 49230-49233

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 12352 - Pàgines 49234-49236

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 12353 - Pàgines 49237-49246

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 2 de desembre de 2021 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de setembre de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 12299 - Pàgines 49247-49275

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva Projecte de reurbanització i millora del tram del carrer Zavellà compres entre c/Anglessola i c/Molí de n’Hereu, de Felanitx

    Número d'edicte 12335 - Pàgina 49276

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2008/4. Aprovació definitiva projecte urbanització de la UE 76-01, al carrer Golf de Lleó, al Molinar

    Número d'edicte 12341 - Pàgines 49277-49278