Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en microbiologia i parasitologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 12339 - Pàgines 49205-49208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en oncologia radioteràpica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 12340 - Pàgines 49209-49211

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució Borsí de monitors/es Piscina de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 12342 - Pàgina 49212

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució borsí de personal de neteja de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 12347 - Pàgines 49213-49214

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball de personal laboral d’encarregat per a cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació

    Número de registre 12337 - Pàgines 49215-49227