Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la licitació del contracte de servei de mitjans aeris per a la lluita contra els incendis forestals a la CAIB: helicòpters d'extinció (HE)

    Número de registre 18313 - Pàgines 48945-48946

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la licitació del contracte de servei de mitjans aeris per a la lluita contra els incendis forestals a la CAIB: avions de càrrega a terra (ACT)

    Número de registre 18314 - Pàgines 48947-48948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la licitació del contracte de servei de mitjans aeris per a la lluita contra els incendis forestals a la CAIB: aeronau de vigilància, coordinació i observació (ACO)

    Número de registre 18315 - Pàgines 48949-48950

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la "Gestió de llocs d'amarratge a la zona del Varador de Reynés del Moll de Llevant del Port de Maó" (Ref .: EM566.2) i iniciar el tràmit de selecció d'oferta més avantatjosa i otorgament de l'autorització d'ocupació.

    Número de registre 18176 - Pàgina 48951

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Anunci per a la licitació del contracte de l’obra de línea de mt, ct, dipòsit i canonada d’abastiment per a S’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló

    Número de registre 18455 - Pàgines 48952-48953

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci d’adjudicació del contracte per la Gestió i explotació del bar cafeteria del centre de recepció de visitants del Castell de Bellver. exp. 2015-017-C

    Número de registre 18421 - Pàgina 48954

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Notificacio de la resolució del Director General de Funció Publica, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, del inici de l'expedient en tràmit d'audiència referent al reintegrament de retribucions indegudament percebudes

    Número de registre 18280 - Pàgina 48955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Anunci de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat per a l’Obertura del tràmit d’informació pública per la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement, en concret, d’utilitat pública del projecte de distribució de gas natural als termes municipals d’Alaior, Es Mercadal, Es Mitjorn Gran, Ferreries i Ciutadella, i instal·lació de planta satèl·lit de GNL en el terme municipal des Mercadal (Zona 2)

    Número de registre 18361 - Pàgines 48956-48957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta Pública de Béns Immobles (exp. 10/116570)

    Número de registre 17694 - Pàgines 48958-48960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta Pública de Béns Immobles (exp. 06/C/00932)

    Número de registre 17695 - Pàgines 48961-48963

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci Alienació de Bé Immoble per mitjà d'Adjudicació Directa (exp. 14/088139)

    Número de registre 17698 - Pàgines 48964-48966

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci Alienació de Bé Immoble per mitjà d'Adjudicació Directa (exp. 11/135429)

    Número de registre 17699 - Pàgina 48967

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de la Resolució de revocació total i deixar sense efecte la Resolució de concessió de l’ajuda de l’expedient IJA 41/2011, instal·lació de joves agricultors, corresponents a l’any 2011

    Número de registre 18334 - Pàgines 48968-48970

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Projecte d'obres anomenat "Remodelació del tram nord del C/ Funoll Mari as Pujols (Formentera)

    Número de registre 18271 - Pàgina 48971

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Notificació de la resolució baixes d’ajudes econòmiques puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2015

    Número de registre 18336 - Pàgines 48972-48973

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Notificació de la resolució de concessió d’ajudes econòmiques, puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2015

    Número de registre 18337 - Pàgines 48974-48991

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL

   • Anunci per a la subhasta d'armes de la comandància de la Guàrdia Civil de Palma de Mallorca (Illes Balears)

    Número de registre 18335 - Pàgina 48992

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Resolució procediment sancionador 2021-2015

    Número de registre 18312 - Pàgines 48993-48994

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Anunci Modificació OF taxa assistència domiciliària i nova ordenança

    Número de registre 18272 - Pàgina 48995

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de la publicitat directa de l'Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 18320 - Pàgina 48996

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial pressupost 2016

    Número de registre 18356 - Pàgina 48997

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Notificació deutes tributaris

    Número de registre 18376 - Pàgines 48998-48999

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional Pressupost 2016

    Número de registre 18307 - Pàgina 49000

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers amb auto taxis

    Número de registre 18246 - Pàgines 49001-49015

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pressupost i Plantilla 2016

    Número de registre 18326 - Pàgina 49016