Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació de l’expedient núm. 8/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2023, per crèdit extraordinari (CE03/2023)

    Número d'edicte 2079 - Pàgina 12379

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació de l’expedient núm. 9/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2023, per crèdit extraordinari (CE04/2023)

    Número d'edicte 2082 - Pàgina 12380

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2023

    Número d'edicte 2051 - Pàgines 12381-12383

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Pressupost de l'Ajuntament, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023

    Número d'edicte 2070 - Pàgines 12384-12386

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats de la via pública i custòdia dels mateixos – Exp. 1344/2022

    Número d'edicte 1975 - Pàgines 12387-12389

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de guarderia municipal – Exp. 2238/2022

    Número d'edicte 1976 - Pàgines 12390-12392

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus – Exp. 1370/2022

    Número d'edicte 1977 - Pàgines 12393-12403

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2023/2 per crèdit extraordinari i suplement

    Número d'edicte 2062 - Pàgina 12404

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Aprovació definitiva Pressupost General 2023

    Número d'edicte 2089 - Pàgina 12405