Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

27/05/2022
Ja teniu a la vostra disposició l'esborrany de les Orientacions per al desplegament del currículum als centres de primer cicle d'educació infantil de la Xarxa pública i de la Xarxa complementària de les Illes Balears.
23/05/2022
Publicada la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 
20/05/2022
Informació per a les famílies
L'entrada a l'escoleta és un pas molt important en el desenvolupament de l'infant, i formarà part del seu procés de diferenciació i individuació. En el document adjunt teniu algunes recomanacions:
 

10/05/2022
Presentació del Pla de formació adreçat als EAP de les Illes Balears del curs 2022-23
06/05/2022
Presentació del Pla de formació del curs Curs 2022-23 per als Centres de 1r cicle d’EI de la Xarxa Pública i la Xarxa Complementària de les Illes Balears
06/05/2022
Publicades diferents exemplificacions de situacions d'aprenentatge (SA) dels nous currículums LOMLOE per a totes les etapes educatives. Des de la pestanya SA INFANTIL, es pot accedir a la de primer cicle que conté quatre SA, tres d'elles específiques per als infants de 0-3 anys, i la quarta que respon a la pregunta De què soc capaç?,  dissenyada pensant en tota l'etapa educativa i la necessària continuïtat entre el primer i el segon cicle. Properament, aquest llistat d'exemplificacions s'anirà ampliant.
25/04/2022
Publicada, amb data d'avui, la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.
30/03/2022

Ja està oberta la inscripció a les primeres activitats formatives sobre situacions d'aprenentatge (curriculums LOMLOE). Teniu la informació a la pàgina del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

21/03/2022
Publicada al BOIB núm. 39, de 19 de març la Resolució del conseller d’Educació  per la qual s’estableix la quantia dels mòduls pels ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i pels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022 (BOIB núm. 39, de 19 de març)
17/03/2022
Publicada al BOIB núm. 38, de 17 de març la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears
10/03/2022
Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 
03/03/2022
UNICEF España ha publicat una guia per abordar la guerra d'Ucraïna a les aules: Hablemos de Paz
En aquesta guia es proposen diverses idees per tractar aquesta qüestió des d'una perspectiva de clima escolar i salut mental. 
Concretament, per al primer cicle d'educació infantil, destacaríem aquest missatge d'un paràgraf d'aquest document que pot ser interessant per difondre dins la comunitat educativa, entre els equips educatius i també de cara a les famílies:
"Cuida la salud mental

Incluso si en tu centro educativo o en tu aula no hay chicos y chicas de origen ucraniano o ruso, considera el impacto que las historias e imágenes que aparecen en los medios tienen sobre tu alumnado."

28/02/2022

RESOLUCIÓ D'ADMISSIÓ 1r cicle d'Educació Infantil (per infants nascuts al 2020, 2021 i 2022)

 

Accediu a tota la informació aquí:

Resolució de 22 de febrer de 2022  dels processos d’admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, en els nivells de primer cicle d’educació infantil

21/02/2022

Teniu a la vostra disposició els materials del curs adreçat a tècnics i regidors municipals: 

Plecs de licitació de la gestió del servei municipal d'escoleta: disseny del servei i càlcul de costos

18/02/2022

Iniciat el procés de Consulta pública prèvia del Projecte d'ordre d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca (EAP) fruit del Model pedagògic dels equips d'atenció primerenca.

07/02/2022

Publicat el Pla Biennal d'actuació per a l'Educació de la Primera Infància 2022-24, de l'IEPI

18/1/2022

Publicat el llistat definitiu d'admesos, exclosos i llista d'espera del curs "Autorització per prestar funcions de mestra d’educació infantil a centres de 1r cicle d’EI".

14/12/2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2021 en relació al tractament de dades dels alumnes amb la finalitat de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

7/12/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

7/12/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

08/11/2021 

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021

04/11/2021 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 152, de 4 de novembre)

07/10/2021

El termini per sol·licitar autorització com a centre singular segons la Disposició transitòria setena del Decret 23/2020 acaba el 28 d'octubre de 2021.

24/09/2021

Teniu a la vostra disposició, a la pestanya de Recursos 2021-22 els documents:
-Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació
-Infografia de la planificació anual

FAQ - curs 2021-22 1r cicle d’educació infantil

31/08/2021

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021

30/08/2021 

Publicada al BOIB la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 24 d'agost de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022

(19/7/2021) 

Instruccions organització i funcionament EAP 2021-2022

(1/7/2021)  

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022

 

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

(30/6/2021)   

Model pedagògic dels Equip d'Atenció Primerenca de les Illes Balears

(28/6/2021) 

Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP

(23/6/2021)  

Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI

(8/6/2021)   

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)

Publicat al BOIB el Calendari escolar per al curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 17 d'abril)

  

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

 

(04/11/2020)

Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa