Torna

SERVEI D'ORDENACIÓ EDUCATIVA

Situacions d'aprenentatge

Als següents enllaços podreu trobar diferents exemplificacions de situacions d'aprenentatge (SA) de les diferents etapes educatives dels nous currículums LOMLOE, elaborades per mestres i professors de la CAIB.

SA INFANTIL

SA PRIMÀRIA

SA ESO

SA BATXILLERAT

En aquest enllaç podeu trobar exemplificacions de situacions d'aprenentatge per a tots els nivells educatius (inclosos cicles formatius de grau bàsic) elaborades per un equip de 200 professors per al Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF).