AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR PER A ALUMNES ESCOLARITZATS EN CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS

(actualitzat 30/6/2022)

Informació sobre els Ajuts de menjador

Més informació al Servei de Beques, Programes i Serveis Complementaris
Telèfon: 971177782
correu electrònic: menjadorsescolars@sgtedu.caib.es