Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

EAP: MODELS  DE DOCUMENTS

Documents derivats de les instruccions

PDFModel pla d'actuació, seguiment i memòria (16/09/2022)

2021-06-28_Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP.pdf  Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP (28/06/2021)

Documents relacionats amb el procés  d'avaluació psicopedagògica i social

Editor de TextFull de demanda intervenció psicopedagógica

Editor de Text odtModel de declaració jurada(03/03/2021)Model de declaració jurada que han d'omplir els progenitors quan només un d'ells signa l'acreditació NESE o el dictament d'escolarització de 1r o 2n cicle d'EI.

Altres documents

Editor de TextModel Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI (23/06/2021)

Fulla de CàlculModel informe suport específic per infants greument afectats (20/05/2022)

Editor de TextModel Certificat alumnat amb NEE per municipi (24/05/2022). Ajuts de sosteniment de la xarxa pública d'escoletes