Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

EAP: MODELS I PROTOCOLS

Editor de Text odt Model de declaració jurada (3/3/2021) Model de declaració jurada que han d'omplir els progenitors quan només un d'ells signa l'acreditació NESE o el dictament d'escolarització de 1r o 2n cicle d'EI.

Editor de Text odt Acreditació NESE (3/03/2021)

Editor de Text odt Dictamen escolarització 1r cicle EI (3/03/2021)

Fulla de Càlcul ods Dictamen escolarització 2n cicle EI (només libreoffice) (3/03/2021)

Editor de Text odt Informe psicopedagògic (3/03/2021)

Editor de Text odt Sol·licitud intervenció 1r cicle (3/03/2021)

Editor de Text odt Document alta/baixa/canvi de tipologia NESE

Editor de Text  Model Protocol coordinació centres 1r i 2n cicle EI (23/06/2021)

2021-06-28_Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP.pdf  Index i orientacions elaboració Projecte Pedagògic EAP (28/06/2021)

Editor de Text Model Certificat EAP alumnat amb NEE per municipi, pels ajuts de sosteniment de la xarxa pública d'escoletes (24/05/2022)

Fulla de Càlcul Model informe suport específic per infants greument afectats (20/05/2022)