desc_1 trans infojove.png

QUI SOM?

El Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que integren la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove.

Els objectius primordials del CBIDJ són els d'informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut.

Quines funcions té? A més de coordinar tots els serveis d'Informació Jove integrats a la Xarxa Balear, el Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ) té les funcions següents:

a) Representar les Illes Balears en les relacions de col·laboració, coordinació i cooperació que s'estableixin amb organismes similars de les distintes administracions públiques.

b) Promoure la creació de nous serveis d'informació.

c) Prestar assessorament sobre la creació de nous serveis.

d) Promoure la creació i l'avaluació d'espais comuns de la Xarxa Balear d'Informació Jove.

e) Col·laborar amb els serveis d'informació quant a l'aportació de material de consulta i publicacions.

f) Formar i reciclar el personal informador de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) Promoure i coordinar, si pertoca, l'edició de publicacions de tipus informatiu que siguin d'interès per als joves en general.

h) Promoure dins la Xarxa Balear d'Informació Jove el desenvolupament de les noves tecnologies informàtiques i l'aplicació d'aquestes, per a la millora de la qualitat de la informació i la seva major difusió als joves.

i ) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els serveis d'Informació Jove.

j) Cooperar amb les distintes administracions públiques i els organismes, nacionals o internacionals, dedicats a tasques informatives i documentals.

k) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que duguin a terme programes relacionats amb els joves i, molt especialment, amb els joves més desfavorits.

l) Vetllar pel compliment de les normes aplicables als serveis d'Informació Jove.


ENLLAÇ A LA WEB OFICIAL

En el següent enllaç trobaràs tota la informació d'Infojove. 

desc_infojoveweb2023.png