desc_2024_ART_JOVE.jpg

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2024 i se n’estableixen les bases generals i les específiques. Publicat en el BOIB Núm. 44 del 2 d'abril de 2024.

BOIB PDF


desc_2024_BASES_GENERALS.png

BASES GENERALS DEL PROGRAMA CULTURAL ART JOVE 2024 PDF


desc_2024_ARTS_VISUALS.png

ARTS VISUALS

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_COMIC.png

CÒMIC

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_CURTMETRATGES.png

CURTMETRATGES

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_DANSA.png

DANSA CONTEMPORÀNIA

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_MODA.png

DISSENY DE MODA

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_PRODUCTE.png

DISSENY DE PRODUCTE

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_CAMBRA.png

GRUPS DE CAMBRA

Bases PDF

Butlleta PDF


desc_2024_RELAT.png

RELAT BREU

Bases PDF

Butlleta PDF