Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Concurs públic per l’adjudicació de la llicència per a prestar el servei portuari de practicatge de vaixells en el port de Ciutadella

    Número de registre 1243 - Pàgines 16483-16484

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic CAN SALÍ de 3.500 kW ubicat al polígon 8, parcel·la 191 de Palma (RE002/23)

    Número de registre 2637 - Pàgina 16485

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Anunci de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de l’inici del projecte de compra d’establiments d’allotjament turístic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

    Número de registre 2672 - Pàgines 16486-16487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als anys 2022 i 2023

    Número de registre 2485 - Pàgines 16488-16489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1500/2020 relativa a la construcció d'un habitatge i dotació de infraestructures a la finca "Can Vicent Felix" al c/ des Polps, en zona policia de Torrents, al terme municipal de Sant Josep sa Talaia

    Número de registre 2606 - Pàgina 16490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 8 de gener de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears a nom de Francisco Caimari Payeras

    Número de registre 2717 - Pàgina 16491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de renúncia i revocació als beneficiaris de les ajudes, Exp. 004 de data 25 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 2723 - Pàgines 16492-16494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 021 de data 25 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2724 - Pàgines 16495-16497

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Projecte de reparació de deficiències del ferm en diferents punts de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa 2023 (Exp. 2023/2388R)

    Número de registre 2711 - Pàgina 16498

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per activitats musicals 2023

    Número de registre 2680 - Pàgines 16499-16500

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Extracte de la resolució del dia 20 de març de la junta de govern local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la que es convoquen subvencions en matèria de subvencions per llibres i material didàctic, per alumnat empadronat al municipi d'Eivissa per a l'any 2023

    Número de registre 2675 - Pàgines 16503-16504

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació inicial pressupost ordinari 2023

    Número de registre 2700 - Pàgina 16505

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial l'Ordenança municipal que regula la retirada de vehicles abandonats a la via pública

    Número de registre 2695 - Pàgines 16506-16509

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial del Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2023

    Número de registre 2706 - Pàgina 16510

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Compte general de l’exercici 2022 en exposició pública

    Número de registre 2670 - Pàgina 16511