Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear

    Número d'edicte 2679 - Pàgines 16138-16146

   • ELI logo
  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèria vinculades a sectors econòmics (RGE núm. 1647/23)

    Número d'edicte 2715 - Pàgina 16147

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 19/2023 de 27 de març de modificació del Decret 27/2014, de 27 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears

    Número d'edicte 2732 - Pàgines 16148-16159

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 18/2023 de 27 de març pel qual es designen les zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears i s’aprova el Programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

    Número d'edicte 2733 - Pàgines 16160-16166

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva del pressupost 2023 de l’Ajuntament de Deià

    Número d'edicte 2721 - Pàgina 16167

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 2/2023

    Número d'edicte 2713 - Pàgina 16168

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Serveis de Pressuposts.- Aprovació definitiva modificació de les bases d'execució pressupost 2023

    Número d'edicte 2668 - Pàgina 16169