Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Renúncia del Director General de Sanitat i Consum, òrgan directiu de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 10775 - Pàgina 52111

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de modificació de la composició de la comissió tècnica de valoració del concurs per proveir llocs de feina de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 10763 - Pàgines 52112-52113

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases per a la selecció del/la director/a de l’Agència Menorca Talaiòtica, modificat en el Consell Executiu de 31 d’octubre de 2022 (exp. 0606-2022-000016)

    Número de registre 10601 - Pàgines 52114-52119

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 5 de desembre de 2022, relatiu a la modificació de l’Autobarem de la sol·licitud de l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinàries per a l’estabilització de l’Administració Local de Menorca i dels seus organismes dependents (exp. 0605-2022-000030)

    Número de registre 10688 - Pàgines 52120-52122

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia nº 317/2022 de data 28 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, tres d’educador/a d’escoleta, dues places de treballador/a familiar, una persona de neteja i, mitjançant concurs oposició, una plaça de treballador/a familiar

    Número de registre 10383 - Pàgines 52123-52133

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia nº 317/2022 de data 28 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, tres d’educador/a d’escoleta, dues places de treballador/a familiar, una persona de neteja i, mitjançant concurs oposició, una plaça de treballador/a familiar.

    Número de registre 10385 - Pàgines 52134-52145

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia nº 317/2022 de data 28 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, tres d’educador/a d’escoleta, dues places de treballador/a familiar, una persona de neteja i, mitjançant concurs oposició, una plaça de treballador/a familiar.

    Número de registre 10386 - Pàgines 52146-52158

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia nº 317/2022 de data 28 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, tres d’educador/a d’escoleta, dues places de treballador/a familiar, una persona de neteja i, mitjançant concurs oposició, una plaça de treballador/a familiar

    Número de registre 10397 - Pàgines 52159-52169

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia nº 317/2022 de data 28 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, tres d’educador/a d’escoleta, dues places de treballador/a familiar, una persona de neteja i, mitjançant concurs oposició, una plaça de treballador/a familiar

    Número de registre 10472 - Pàgines 52170-52183

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Aprovació de la convocatòria i bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 10467 - Pàgines 52184-52247

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs extraordinari de mèrits per a cobrir places de personal laboral de PalmaActiva

    Número de registre 10718 - Pàgines 52248-52273

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix oficial administratiu d'explotació d'aparcaments, instal·lacions, BiciPalma i Informàtica. Codi Oferta: OPE09-22

    Número de registre 10725 - Pàgines 52274-52281

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització de dues places de personal fix d'administratiu/va de comunicació. Codi Oferta: CM01-ES

    Número de registre 10726 - Pàgines 52282-52287

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització de 1 plaça de personal fix, Cap d'Àrea d'Instal·lacions, Informàtica i BiciPalma. Codi Oferta: CM02-ES

    Número de registre 10727 - Pàgines 52288-52293

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs - oposició per a l'estabilització de 4 places de personal fix oficial de BiciPalma. CODI OFERTA: COP01-ES

    Número de registre 10728 - Pàgines 52294-52300

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs - oposició per a l'estabilització de una plaça de persona fix tècnic comptable. Codi Oferta: COP02-ES

    Número de registre 10729 - Pàgines 52301-52308

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix administratiu/va atenció a l'usuari. Codi Oferta: COP03-ES

    Número de registre 10730 - Pàgines 52309-52315

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització de vuit places de personal fix operador de Sala de Control d'aparcaments. Codi oferta: OPE10-22

    Número de registre 10731 - Pàgines 52316-52323

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant-concurs oposició per a l'estabilització 1 plaça de personal fix oficial de manteniment d'aparcaments. Codi oferta: COP04-ES

    Número de registre 10732 - Pàgines 52324-52330

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització de dues places de personal fix Oficial Mecànica de BiciPalma. Codi Oferta: CM03-ES

    Número de registre 10734 - Pàgines 52331-52336

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització de tres places de personal fix Oficial de BiciPalma. CODI OFERTA: CM05-ES

    Número de registre 10735 - Pàgines 52337-52342

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de persona fix d'enginyeria tècnica industrial. Codi Oferta OPE01-22

    Número de registre 10736 - Pàgines 52343-52350

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix d'enginyeria tècnica informática. Codi Oferta: OPE02-22

    Número de registre 10738 - Pàgines 52351-52358

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix tècnic jurídic. Codi Oferta: OPE03-22

    Número de registre 10739 - Pàgines 52359-52366

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix oficial administrativo comptable. Codi Oferta: OPE04-22

    Número de registre 10740 - Pàgines 52367-52373

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de persona fix administratiu de recursos humans. Codi oferta: OPE05-22

    Número de registre 10741 - Pàgines 52374-52380

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix tècnic informàtic. Codi Oferta: OPE06-22

    Número de registre 10742 - Pàgines 52381-52388

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs de mèrits per a l'estabilització d'una plaça de personal fix mecànica de BiciPalma. Codi oferta: CM04-22

    Número de registre 10733 - Pàgines 52389-52394

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de personal fix Cap d'Àrea de Projectes. Codi Oferta: OPE08-22

    Número de registre 10743 - Pàgines 52395-52402

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a l'estabilització d'una plaça de person fix community manager. Codi oferta. OPE07-22

    Número de registre 10744 - Pàgines 52403-52410

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Bases específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà de gestió tributària, personal funcionari de carrera, de l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany, pel sistema de concurs excepcional, inclosa a l'oferta pública de ocupació del 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 10652 - Pàgines 52411-52423

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’arquitecte, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 10723 - Pàgines 52424-52432

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir catorze places de personal laboral de l’Ajuntament de Santanyí (derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública)

    Número de registre 10724 - Pàgines 52433-52448

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés d’estabilització per concurs-oposició per cobrir set places de personal funcionari de l’Administració general i especial de l’Ajuntament de Santanyí (derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública)

    Número de registre 10737 - Pàgines 52449-52468