Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 7 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública d’ajuts destinats a la descarbonització del sector nàutic de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 10752 - Pàgines 52532-52534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 10772 - Pàgines 52535-52549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu 002-0000888-2022 del Tribunal Suprem interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial per suposats perjudicis derivats de l’aplicació de disposicions normatives i mesures de contenció per reduir o evitar el contagi de la COVID-19

    Número de registre 10749 - Pàgina 52550

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic pel servei d’escoleta infantil del municipi de Mancor de la Vall

    Número de registre 10756 - Pàgines 52551-52552

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període del 11 al 16 d’octubre de 2022)

    Número de registre 10719 - Pàgines 52553-52557

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període del 17 al 23 d’octubre de 2022)

    Número de registre 10721 - Pàgines 52558-52563

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió i denegació parcial de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període del 26 d’octubre al 6 de novembre de 2022)

    Número de registre 10720 - Pàgines 52564-52571

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d'Alcaldia Núm. 2022-4333, de 29 de novembre de 2022, de la convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2022-2023, a centres de fora de l’illa

    Número de registre 10767 - Pàgines 52572-52573

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 10769 - Pàgina 52574

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 2472/2022 de «Baixa de drets reconeguts i regularització comptable d'exercicis tancats

    Número de registre 10773 - Pàgina 52575