Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerente del Hospital Universitari Son Espases de 25 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de servei de Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 10696 - Pàgines 51865-51868

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinet de Digestiu (DIGG)

    Número de registre 10697 - Pàgines 51869-51870

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució llistat definitiu d’admesos i exclosos, designació membres tribunal i dates entrevista, borsa administratius/ves del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 10686 - Pàgines 51871-51873

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 14 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria de borsa extraordinària de treball d’oficial manteniment (exp. 0607-2022-000034)

    Número de registre 10603 - Pàgines 51874-51878

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, tres llocs de treball d'oficial/a de la policia local de l'Ajuntament d’Alcúdia

    Número de registre 10660 - Pàgines 51879-51894

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Declaració de procediment desert per a cobertura d'una plaça d'administratiu/va, funcionari de carrera de l'ajuntament de Lloseta

    Número de registre 10658 - Pàgina 51895

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Correcció errors convocatòria estabilització

    Número de registre 10538 - Pàgines 51896-51899

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Bases que regiran la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs de mèrits, de personal funcionari interí per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic/-a auxiliar especialitat en administració de sistemes informàtics, escala administració especial, subescala tècnica auxiliar, grup C, subgrup C1, a l'ajuntament de Santanyí

    Número de registre 10656 - Pàgines 51900-51907

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir vuit places de personal funcionari de l'Administració general i especial de l’Ajuntament de Santanyí (derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública)

    Número de registre 10676 - Pàgines 51908-51922

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases específiques procesos estabilització de personal Ajuntament de Sineu

    Número de registre 10691 - Pàgines 51923-51938