Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9569 - Pàgines 45596-45597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9570 - Pàgines 45598-45599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 9571 - Pàgines 45600-45616

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 9572 - Pàgines 45617-45620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 9573 - Pàgines 45621-45632

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 9636 - Pàgines 45633-45635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 9638 - Pàgines 45636-45637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 9639 - Pàgines 45638-45652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 9591 - Pàgines 45653-45656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 08 de novembre de 2022 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària de tres línies (CEIP 9+18) a Palma-La Femu

    Número d'edicte 9635 - Pàgina 45657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 9398 - Pàgines 45658-45672

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb la Declaració d’Interès Turístic Insular de l’esdeveniment esportiu “10K Ibiza – Platja d’en Bossa”

    Número d'edicte 9589 - Pàgina 45673

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per la qual es modifica el Reglament intern de 28 de maig de 2010, (Text refós, BOIB núm. 56 de 24 d’abril de 2014) pel qual s’atribueixen funcions als llocs de feina adscrits a l’IMAS

    Número d'edicte 9556 - Pàgines 45674-45677

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per la que es modifica el Reglament intern de 28 de maig de 2010, (Text refós, BOIB núm. 56 de 24 d’abril de 2014) pel qual s’atribueixen funcions als llocs de feina adscrits a l’IMAS

    Número d'edicte 9557 - Pàgines 45678-45682

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per la qual es modifica el Reglament intern de 28 de maig de 2010, (Text refós, BOIB núm. 56 de 24 d’abril de 2014) pel qual s’atribueixen funcions als llocs de feina adscrits a l’IMAS

    Número d'edicte 9558 - Pàgines 45683-45696

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Benestar Social, núm. 1143/2022, de 4 de novembre, relativa a la concessió d’ajuts per a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2022 (exp. 1820-2022-000001)

    Número d'edicte 9563 - Pàgines 45697-45698

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació del Catàleg de Llocs de treball de les places afectades per l'Oferta Pública d'Ocupació extraordinària d'estabilització de 2022

    Número d'edicte 9629 - Pàgines 45699-45718

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Rectificació decret núm. 2022/2660 de 20 d'octubre de identificació places oferta ocupació publica de 2018 incloses al proces d'estabilització de l'ocupació temporal

    Número d'edicte 9592 - Pàgines 45719-45720

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria per l'atorgament de disposicions dineràries, per l'Ajuntament de Calvià, a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma de bons-descompte canviables en els establecimients locals adherits per l'any 2022-2023

    Número d'edicte 9484 - Pàgines 45721-45733

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació oferta d’ocupació pública especial i oferta d’ocupació pública per a l’any 2022

    Número d'edicte 9590 - Pàgines 45734-45739

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases i convocatòria del segon Concurs de Crea-accions Artístiques

    Número d'edicte 9493 - Pàgines 45740-45743

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Bases IV Concurs d'aparadors

    Número d'edicte 9408 - Pàgines 45744-45746

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Decret aprovació bases concurs de Cartells de la Cavalcada del Reis d'Orient a Palma 2023-Antoni Socies Cladera

    Número d'edicte 9626 - Pàgina 45747

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Absència senyora batlessa

    Número d'edicte 9559 - Pàgina 45748

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Bases de subvencions destinades a transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 9585 - Pàgines 45749-45753

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Bases subvencions de promoció i dinamització cultural 2022

    Número d'edicte 9588 - Pàgines 45754-45759