Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 d’octubre de 2022, per la qual es cessa el director gerent del FOGAIBA

    Número de registre 9258 - Pàgina 44429

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’ octubre de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària

    Número de registre 9282 - Pàgines 44430-44440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’ octubre de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica

    Número de registre 9283 - Pàgines 44441-44452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’ octubre de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica

    Número de registre 9284 - Pàgines 44453-44463

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 10 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques de la borsa extraordinària de treball de viceinterventor (exp. 0607-2022-000036)

    Número de registre 9242 - Pàgines 44464-44469

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria en gestió de projectes amb financiació pública europea

    Número de registre 9297 - Pàgines 44470-44471

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant de consultoria jurídica en gestió de projectes amb financiació pública europea

    Número de registre 9298 - Pàgines 44472-44473

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases procés selectiu, mitjaçant concurs oposició, torn lliure, de 1 plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu

    Número de registre 9292 - Pàgines 44474-44484